Byplanlaboratoriet i Danmark er en aktiv, uavhengig og selvstyrt institusjon, som har satt byplanlegging på offentlig dagsorden og sikret kvalifisert debatt og faglig utvikling. Tidskriftene Byplan og Byplan Nytt,  andre publikasjoner og plansamling. Kurs og konferanser. Undervisningsmateriale. Prosjekter. Byplanhistorisk utvalg og nettverk for yngre planleggere.

Habitat Norway er en norsk frivillig organisasjon etablert i 1988  og tilknyttet den internasjonale Habitat-organisasjonen.  Det overordnede målet er å fremme interesser og oppmerksomhet på globale urbane utfordringer og bosettings-spørsmål.

UN-Habitat  er en FN-tilknyttet organisasjon som arbeider for å fremme FNs mål for bærekraftig utvikling av store og små byer og mindre bosettinger, med aktiviteter i mer enn 90 land. Siktemålet er tilfredsstillende boforhold og bedre levestandard for alle.

IBA-Hamburg (engelsk/tysk) er en by- og boligutstilling på øya Wilhelmsburg i Hamburg. Avslutter et 7-årig utviklingsprogram i 2013.

International Federation of Housing and Planning (IFHP) er en organisasjon av byplanleggere, grunnlagt i 1913, for å fremme de fysiske betingelser for god livskvalitet for alle som bor i byer. Boby er norsk medlemsorganisasjon. Konferanser, temagrupper og fagnettverk.

Royal Town Planning Institute er medlemsorganisasjon for utdannede byplanleggere og ”planners” i Storbritannia og internasjonalt. Fagkunn-skap, planråd, forskning, publikasjoner, møter, konferanser med mer.