Internasjonalt

Byplanlaboratoriet i Danmark er en aktiv, uavhengig og selvstyrt institusjon, som har satt byplanlegging på offentlig dagsorden og sikret kvalifisert debatt og faglig utvikling. Tidskriftene Byplan og Byplan Nytt,  andre publikasjoner og plansamling. Kurs og konferanser. Undervisningsmateriale. Prosjekter. Byplanhistorisk utvalg og nettverk for yngre planleggere.

Eltis – Europeisk nettside og hovedportal for utveksling av faginformasjon om urban mobilitet og transport. Nyheter, arrangementer, case studier, planverktøy og informasjonstjenester, bla EU regelverk og politikk, statistikk, utdanning med mer.

Habitat for humanity er en internasjonal, kristen humanitær organisasjon som arbeider for å forbedre fattiges og hjemløses boforhold rundt om i verden. Gjennom frivillig arbeid og donasjoner gjennomføres konkrete forbedringsprosjekter i mer enn 3000 lokalsamfunn i over 90 land.

IBA-Hamburg (engelsk/tysk) er en by- og boligutstilling på øya Wilhelmsburg i Hamburg. Avslutter et 7-årig utviklingsprogram i 2013.

International Federation of Housing and Planning (IFHP) er en organisasjon av byplanleggere, grunnlagt i 1913, for å fremme de fysiske betingelser for god livskvalitet for alle som bor i byer. Boby er norsk medlemsorganisasjon. Konferanser, temagrupper og fagnettverk.

Royal Town Planning Institute er medlemsorganisasjon for utdannede byplanleggere og ”planners” i Storbritannia og internasjonalt. Fagkunn-skap, planråd, forskning, publikasjoner, møter, konferanser med mer.