For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Kommunene må bidra til å etablere en tredje boligsektor

Erfaringer fra Trondheim viser hvordan norske kommuner kan bidra til rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold.  Samarbeid med non profit-organisasjoner og ideelle stiftelser kan være en vei å gå, viser forskningsprosjekt ved SINTEF. Les med om prosjektet på Gemini.no

1 kommentar

  1. Trygve Roll-Hansen

    Trondheim som foregangskommune med hensyn på en tredje boligsektor, bør sees i sammenheng med at Trondheim også en en foregangskommune med hensyn på et merket nett av snarveier for gående og syklende, slik de slipper å ferdes på bilveier, får trivsel, helse og kortere reiseveier.
    Boligprisene har økt mye mer mer enn både byggepriser, konsumpris indeks og lønninger. Derfor på tide med en tredje boligsektor uten profitt for utbyggere og spekulanter. Nå er det mange i etableringsfasen som har behov å kunne gjøre en egen innsats slik som i Ungdommens boligbyggelag i Oslo etter krigen. Det bør gis mulighet for eplehage fortetting dersom det bygges små hus i hagen til familie eller venner, slik at en i større grad kan hjelpe hverandre og i større grad dyrke egen kortreist mat, uten å pakke den inn i plast. Det gir også mulighet for mer bruk av gullvann (9 deler vann og en del urin) slik at en begrenser nærings forurensing av elver, vann og sjø. Viktig med sirkulær bruk av ressurser (gjenbruk) både lokalt, nasjonalt og globalt, både for klima, bærekraft og mat. Det tilsier et sammen hengende nett av el-busser slik at en også kan bo utenfor byer og tettsteder. Viktig med utbygging av kollektivtilbud på avstander hvor det er for langt å gå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *