Tekna har et prosjekt om samferdselshistorie, Samkult. Prosjektet som publiserer sitt stoff på Lokalhistoriewiki. Prosjektet arbeider med fire ulike bolker – fra 1647 og fram til i dag. Torsdag 16. mars arrangeres et  seminar på Teknisk museum: «Samferdsel i årene som kommer». Seminaret er gratis og det serveres lunsj. Mer informasjon og påmelding via denne lenken. Fristen er 9. mars.

Veinettet tillot ikke alminnelig ferdsel med hestekjøretøyer. Her fra kong Christian VIs reise gjennom Vårstigen i Oppdal 1733.
Kilde: Dronningens håndbibliotek

Seminaret arrangeres med bakgrunn i professor emeritus Dag Bjørnlands bok Transport gjennom det 20. århundret som kom ut i 2020. Boka er ei oppsummering og statistisk analyse av tiden 1900 til 2000. Med ei oppsummering av denne utviklingen vil seminaret belyse mulighetene framover.

På nettsiden du finner under lenken Samkult presenteres prosjektet og de fire bolkene nærmere.

For å kunne vise dette ærgjerrige analyseopplegget i et historisk og dynamisk utviklingsforløp har gruppen valgt å dele prosjektet inn i fire utviklingsperioder:

  • Samkult 1 fra 1647 til 1814 – dansketiden.
  • Samkult 2 fra 1814 til 1905 – Norge i personalunion med Sverige.
  • Samkult 3 fra 1905 til 1960 – Norge som uavhengig stat.
  • Samkult 4 fra 1960 til i dag – dataalderen.