I samarbeidet Bullby har med Groruddalen Miljøforum blir det stadig klarere at det bør gjøres mange endringer i samband med Alnabruterminalen. Bullby-medlem Einar Spurkeland foreslår i et innlegg i Groruddalen avis i forrige uke at Alnabruterminalen må få avløsning.

Spurkeland peker i innlegget blant annet på at godsmengdene over terminalen stagnerer, blant annet fordi den ikke har kapasitet til å lagre den stigende andelen av gods som fraktes med bruk av semitrailere på togene. Han sier videre på at dagens Alnabruterminal kan utnyttes mer effektivt ved legge kraftkablene gjennom terminalområdet i bakken og frigi arealer til logistikkformål og byutvikling. Kvikkleireområdene langs terminalen må også sikres, og Terminalveien, Alnabruveien, Nedre Kalbakk vei, Brobekkveien og deler av Østre Aker vei må prioriteres for tungtrafikk inn og ut av terminalområdene.

Einar Spurkeland har vært en ivrig talsperson for endringer knyttet til Alnabruterminalen.

Alnabruterminalen har vært tema også i flere andre artikler og innlegg på disse sidene.

Det skorter med andre ord ikke på løsningsforslag, men handlingsevnene hos nasjonale politikere og samferdselsmyndigheter har vært fraværende. Bydelspolitikerne fra de fire bydelene som utgjør Groruddalen planlegger fellesmøte den 6. mars. Dette kan bli en anledning til å samkjøre politiske krav om endringer.