Medlem av Bullby. Utdannet sivilarkitekt fra Arkitektskolen i Århus, Danmark, og cand.polit. (sosiologi) fra Universitetet i Oslo. Hun har som privatpraktiserende arkitekt primært jobbet med boligprosjektering. Som ansatt i Husbanken har hun i en årrekke hatt ansvaret for sekretariatet for Statens byggeskikkutvalg. Fra 2000 til 2016 var hun forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning der de viktigste forskningsfelt har vært bolig- og byutvikling, fortetting, stedsanalyser mm. Født i 1952 og bor i Bærum.

Søk på Bullby.net