Statens vegvesen har publisert nye ulykkestall for små elektriske kjøretøyer, elsparkesykler, o.l.  I perioden 2013-2020 ble det registrert 7 døde, 23 hardt skadde og 140 personer med lettere skader. Totalt 170 ulykker med personskade eller død. Det er store mørke tall i statistikken, som ikke er registrert.

Tallene viser antall skadde i politirapporterte ulykker med elektrisk drevet sykkel/sparkesykkel/små elektriske kjøretøy som finnes i vegvesenets database.

Antall ulykker var svært lavt til og med 2018. 149 av ulykkene kom i 2019-2020.

I 2020 begynte vegvesenet å registrere el-sykler og små elektriske kjøretøy i ulykkesregisteret.

Det er store mørketall på sykkel/elsykkel og el-sparkesykkel i den offisielle statistikken over vegtrafikkulykker da denne typen ulykker sjeldent blir rapportert til politiet. Det vil derfor være avvik mot det man finner av data fra legevakt.

Oslo skadelegevakt melder om mange trafikkskader med elsparkesykler i 2021. I perioden mars 2019 til og med august 2020 behandlet Oslo skadelegevakt totalt 1607 skader etter ulykke med elektrisk sparkesykkel. 6 ulykker er registrert utenlands, og 7 ulykker ble registrert utenbys. Disse er derfor tatt ut av analysene. I Oslo ble det derfor registrert 1594 ulykker. en gjennomsnittlige alderen på pasientene var 30,2 år. Den yngste personen som ble behandlet etter en ulykke på elektrisk sparkesykkel var 4 år og den eldste 83 år. Den største andelen av skadde på elektrisk sparkesykkel bestod av menn i aldersgruppen 25-34 år (23,9 prosent). Totalt utgjør menn 60,7 prosent av skadde ved bruk av elektrisk sparkesykkel i perioden mars 2019 til og med august 2020. Ut fra Barn under 12 år utgjør 2,4 prosent.  Flere jenter ble skadd i en ulykke på elektrisk sparkesykkel (3,4 prosent) enn gutter (1,8 prosent).

Kilde:

Rapport Statens vegvesen nr 720  «Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo».

https://trine.atlas.vegvesen.no/