Her er materiale fra folkemøtet om «Nye Trondhjemsveien» som var den 9. mai. Bullby var til stede på møtet representert ved Gustav Nielsen og Njål Arge. Vi vil supplere med eventuelt nytt materiale om denne viktige saken etter hvert. Det er også innlegg og debatt på våre egne sider knyttet til dette tema.