For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Lillestrøm-oppslag skaper debatt

Bullbys leder, Jon Guttu, ble med Romerikes blad på en rundtur i Lillestrøm sentrum mandag  14. mars og pekte da  på en del av de svakhetene som kom fram da Bullby hadde sin ekskursjon der  i høst. Hans tydelige meldinger om både svakheter og styrker ved utbyggingen av Lillestrøm sentrum har skapt debatt blant både planleggere, utbyggere og befolkning  i byen.

Oppslaget sto i Romerikes blad torsdag.  Nettversjon av artikkelen om Lillestrøm i Romerikes Blad 17.3.22 kan du lese ved å trykke på lenken ovenfor. I tillegg til Jon Guttus synspunkter får både byens planleggere og utbyggere komme til orde.

Artikkelen skapte umiddelbart også en del kommentarer blant leserne av Romerike Blads nettversjon «Mitt Romerike».  Se noen Nettkommentarer om Lillestrømartikkelen .

Som man ser får Jon både støtte og litt motbør for sine synspunkter, både i avisa og i nettkommentarene. Byutvikling og boligplanlegging engasjerer!

Referatet fra Bullbys ekskursjon til Lillestrøm i høst finner du her.

3 kommentarer

 1. Trygve Roll-Hansen

  Bra at Bullby (erfarne byplanleggere) tar grep mot utbyggerstyrt utbygging. Den er basert på dagens prinsipp om at den enkelte virksomhet skal ha størst mulig utbytte, selv om det går utover andres trivsel og sosial bærekraft. I dag er det viktigere enn for noen uker siden med mer selvberging og at mer går til vedlikehold og drift av samfunnet og til helse- og sosial-sektoren, på bekostning av utbygging og kapitalavkastning.
  I referatet fra Bullbys studietur til Lillestrøm 28.10.2021 det står:
  «Generelt sett var deltakerne fra Bullby lettere sjokkerte over tetthet (avstand mellom husene) og høyder på boligtårnene.
  Lillestrøm trenger ikke fremheve sin sentralitet. Den gir seg selv og man må kunne stille krav. Heller fremheve egen kvalitet/småbykvalitet. Byen skal ikke fremstå for utbyggere som billigere enn Oslo øst og med dårligere kontroll enn for eksempel på Hovin og ellers i Oslo.»
  Det gjelder også for Ås, Ski, Jessheim, Sandvika og Asker, de fem andre jernbanebyene som også skal avlaste Oslo. Men på et område er Lillestrøm bedre enn de fem. De fem krever at tomt til eget hus i småhusområder skal være over en viss størrelse. Mens Lillestrøm krever en nedre andel av tomten til hus. Dermed blir flere ny egeneide småhus i småhusområder i Lillestrøm enn hos de fem andre stasjonsbyene. Med færre gigantvillaer og flere småhus blir det mindre behov for kompakt høyhus utbygging, mer mulighet for selvbygging, økt mulighet til å bygge i «eplehager» til slekt og venner og dermed større sosial bærekraft til fordel for den enkelte og felleskapet. Med mindre hager som det legges opp til i Lillestrøm vil en større andel av arealet bli brukt til grønnsaker, bær og frukt. Mens i Ås, Ski, Jessheim, Asker og Bærum med krav om store tomter, vil en større andel av arealet bli brukt til gress, pryd og store luksushus. Når en har råd til en stor tomt har en om regel råd til et stort hus som beslaglegger like meget areal som flere små. Da blir det færre som får eget hus med hage og flere må stables inn i blokker med stor profitt for utbyggere og spekulanter. Areal ved høyhus bør avsettes til kolonihager, parsellhager og parker med bær og frukt, det er spesielt viktig i dagens situasjon med økende matvarepriser. Det vil også motvirke et liv i «skyggenes daler» med lite grønt, lite egenaktivitet, rotløshet og behov for å reise «langt vekk i stand».

 2. Kjell Spigseth

  Veldig flott at Romerikes blad reiser debatt om byutviklingen på Lillestrøm, som vel har gått over støvleskaftene! Jeg tror også slike lokale befaringer kan være en god arbeidsform for Bullby. Slik at medlemmenes faglige erfaringer kan prøves mot dagens praksis. Flott artikkel som Jon bidro til ved sin ekstratur!

 3. Jon-Ole Bekkestuen

  Hallo !
  Ønsker å komme i kontakt med Jon Guttu eller noen andre som driver med Byutvikling ( Bullby ) i Lillestrøm ! I forbindelse med at vi har startet en liknende gruppe i Eidsvoll ! Vi er en 4-5 personer som har startet opp Arkitektopprøret i Eidsvoll og ønsker å høre litt om hvordan dere har lagt opp dette !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *