Jeg ble under BULLs samling i Trondheim spurt om erfaringene med byrådsmodellen for styringen av Bergen. Jeg er i hovedsak negativ til denne ut fra noen velkjente argumenter :

  • fagperspektiv og -kunnskap blir ofte tilsidesatt
  • langsiktlighet blir mindre vektlagt
  • helhets- og tverrsektorielle vurderinger blir ofte neglisjert.

I en god artikkel i Bergens Tidende 6. september 2015 skriver Kåre Rommetveit om den bergenske styringsmodellen. Han er statsviter og var min kollega en del år på den lille kommuneplanavdelingen vår, med helse, sosial og skole som arbeidsområde. Senere ble han universitetsdirektør og er nå leder for et par tunge forskningsstiftelser.

Jeg kunne personlig skrive under på alle K.R s betraktninger og vurderinger han fremsetter. I samtalen i Trondheim brukte jeg uttrykket «sirkus» om mye av det som spiller seg ut i plansammenheng i Bergen. Artikkelen er så grundig og presis at den fortjener å bli lest av mange i vår «bransje», både de som har erfaring med, eller står overfor mulig innføring avbyrådsmodellen.

Artikkelen kan også tjene som forklaring på mye av den kvalitative tilbakegangen i planleggingen i Bergen de senere år.

Les  Rommetveits artikkel i Bergens Tidende: Mikke-mus-styret og den bergenske parlamentarismen.