Nettstedet kommunetorget.no er opprettet for å støtte opp under kommunenes arbeid med rusomsorg og folkehelse. Men det inneholder også nyttig generelt stoff om kommunal planlegging, råd om planprosess og artikler om møtet mellom planlegging, politikk og medvirkning. Planleggingen omtales under tre overskrifter/kapitler:

Hva er planlegging?

Hvorfor planlegging?

Hvordan planlegge?

Blant artiklene kan disse to gjerne leses med tanke på byutviklingens lange linjer:

Eva Falleth: Fra byplanlegging til samfunnsplanlegging.

Terje Kleven: Fra arealstyring til ”adferdsstyring” – kommunal planlegging ved ”sirkelens ende”?

Les og studer, og ta gjerne debatten her på bullby.net.