Kan vi bygge tette og miljøvennlige boligområder som også er gode for barnefamilier? Hvem skal ha råd til å bo sentralt i byen?

Samtale med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030

Onsdag 13. mars 2019, kl. 08:00 – 10:00. Det serveres en lett frokost.

Litteraturhuset: Kverneland-rommet

Arrangør: Bullby – et uavhengig fagnettverk for byutviklingens lange linjer

Inngang: Gratis, åpent for publikum

Fortetting og konsentrasjon langs kollektivakser er en viktig strategi for miljøvennlig byutvikling, men erfaringer har vist at denne strategien fort kan komme i strid med grunnleggende krav om god bokvalitet. I hovedsak er problemene et resultat av for høy utnyttelse og stort innslag av små leiligheter som ofte har mangelfulle planløsninger. I tillegg er det et økende problem at unge og folk med lav eller moderat inntekt har problemer med å etablere seg i boligmarkedet i store deler av Oslo. Det er blitt for dyrt. Problemene kan sammenfattes i spørsmålene:

  1. Skal barnefamilier og folk med midlere og lavere inntekter kunne bo i hele byen?
  2. Bør minste arealstandard på 35 m2 på boliger økes, for eksempel til 50 kvadratmeter?
  3. Bør krav til sol på fasader og utearealer økes utover dagens praksis, for eksempel sol på halvparten av utearealene kl. 15.00 ved høst- og vårjevndøgn?
  4. Bør det etableres en «tredje sektor» i boligmarkedet med pris- og omsetningskontrollerte boliger?

Møteleder: Jon Guttu, Bullby.

Innledere: Johan-Ditlef Martens og Lene Schmidt, Bullby

Bullby er partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Liknende frokostmøte «Bymiljø i Miljøbyen» blir arrangert samme tid og sted onsdag 3. april. Sett av tiden i din kalender.