For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Hvordan bygge by – ikke bare «moderne» forsteder?

Lesetips:  Thomas Thiis-Evensen kommenterte Oslos kommuneplan med Hovinbyen som byens største område for transformasjon av gamle industri- og lagerområder til et bymessig boligområde. Les hans kronikk i Aftenposten fra 18. oktober 2015 med tittelen Vi glemmer å bygge tett.

1 kommentar

  1. Trygve Roll-Hansen

    Greit å bygge tett på gamle industri og næringsarealer i gang- og sykkelavstand til det meste. Men ikke «Moderne» forsteder med tett blokkbebyggelse langt ute på landet slik som det er lagt opp til i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, med avlasting av Oslo tilt de seks jernbanestasjonene Ås, Ski, Lillestrøm, Jessheim/Gardermoen, Sandvika og Asker. Det innebærer transformasjon fra trivsel til rotløshet. .Det tar om lag 60 år før en får tilbake et sosialt miljø like godt i det nye som i det raserte boligområde. Foruten fortetting på gamle industri og næringsområder bør fortettings skje med terrassehus ned mot Bunnefjorden og Oslofjorden, bygget på uproduktiv mark. Da får alle bakkekontakt, gangavstand til sjøen, utsikt og sol, og el-båt/el-ferjer som er mer transportsikkert enn tog. Kombinert med nett av servicelinjer, lokalbusser, regionalbusser og busstasjoner (for eksempel på Vinterbro i krysset mellom E6 og E18 ) vil det gi et mer dekkende kollektivtilbud enn dagens prioritering av tog. Det er mer attraktiv med en tur på sjøen enn en gjennom en tunnel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.