For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Oslo: Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut til høring

Den 22. juni ble alle dokumenter i samband med revisjonen av kommuneplanens arealdel lagt ut til høring. Høringsfristen er 22. desember 2023.

I høringsperioden vil det bli lagt opp til informasjons- og medvirkningsmøter. Se http://www.oslo.kommune.no/kpa   for informasjon om tider og steder. Den siden vil bli løpende oppdatert etter hvert som møter og arrangementer fastsettes endelig.

Tilgang til alle planens dokumenter får du via denne lenken

Planen vil bli diskutert i Bullby-nettverket gjennom høsten.

2 kommentarer

 1. Trygve Roll-Hansen

  Begrenset øvre størrelse på bolig?
  På Bullby møte 7. juni påpekte Gustav Nielsen at begrenset størrelse på ny boliger kan redusere boligkrisen.
  Det er logisk et når en ikke bygge kjempestore enheter kan kan ressurser fordeles på flere og/eller mindre prispress. På grunn av ressursmangel etter krigen var det ikke lov å bygge større boliger enn på 100 m2. Jeg bor nå i en slik bolig, rikelig med plass, loft, kjeller og jord utenfor som kan dyrkes. Ideell for dagens behov for bærekraft og beredskap. I 1966 flyttet kona og jeg inn i et hytte på 21 m2 og bodde der i 3 år til kona ble gravid med nummer 2. Høy trivsel i hagen til svigerforeldre.
  I dag gjøres det motsatte av av å sette en øvre grense ved å sette en nedre grense for bolig. Det vil tjene de rike og skade de fattige og bidra til økte forskjeller og mistrivsel.

 2. Lars Krogh

  Medvirkningsmøter om kommuneplanens arealdel

  I oktober inviterer kommunen til fire åpne møter og «kontordager» på Gamle Munch på Tøyen om innholdet i forslaget. Målet med møtene er å opplyse om planen på en så god måte at du kan medvirke til å gi oss dine innspill til planforslaget. Møtet er åpent for alle og det er forskjellige tema hver dag.

  16.10: Generelle trekk
  17.10: Gode nabolag
  18.10: Klimarobust nullutslippsby
  19.10: Fremtidsrettet næringsliv

  Slik blir møtene organisert:

  14.00 – 18.00: Åpen kontortid: kom og snakk med oss!

  18.00 – 20.00: Informasjonsmøte, innspill og åpen mikrofon/panelsamtale

  Tematisk innhold på informasjonsmøter:

  I møtene vil Plan- og bygningsetaten først gi en generell introduksjon av planen, deretter presentere utvalgte tema og forhold som er spesielt tungtveiende i planforslaget. I andre halvdel av møtene vil vi invitere interesseorganisasjoner til å holde korte innlegg, før vi åpner for innspill fra salen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *