Helse Stavanger har lagt frem en konseptrapport for sykehusutbygging, der to av alternativene er helt utenfor regionplanens rammer. Bull sier at en sentral lokalisering i tilknytning til det kollektive transportsystemet er viktig for byutviklingen, og drøfter flere alternativer.

Hele uttalelsen fra BULL om sykehusplanen kan du laste ned her.