Bull har uttalt seg om planleggingen av det 10 kvadratkilometer store Forus-området på grensen mellom Stavanger, Sandnes og Sola kommune.

Bull mener at forslaget til planprogram for en interkommunal kommunedelplan for Forus er for tradisjonell. Planarbeidet vil drukne i utredninger som ikke har særlig relevans på 25 års sikt. Det er for tidkrevende å gjennomføre, og for tungt justerbart når forutsetninger endrer seg. Byomforming i et aktivt næringsområde beror først og fremst på en omforent visjon og en strategi for hvorledes en ved realistiske, ofte små skritt, kan gå i riktig retning.

Forusvisjonen, som er utarbeidet av Forus Næringspark, bør inngå som første fase i en slik prosess. Noe annet er spill av tid.

Hele uttalelsen fra BULL om Forus kan du laste ned her.