Hvor en plasserer sykehusene er et viktig byutviklingsspørsmål. Det blir ofte oversett av myndighetene og politikerne i helsesektoren. Derfor har vi fått Østfolds nye sykehus i utkanten av Sarpsborg, og derfor er nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal planlagt utenfor både Kristiansund og Molde sine byområder. Derfor var det også lenge aktuelt å legge Drammens nye sykehus på Gullhaug, langt utenfor byen.

Resultatet blir lite bærekraftig byutvikling med kraftig stimulans til bilbruk, kostbar kollektivbetjening og svekkelse av bykjernene. Det «grønne skiftet,» som nesten alle politikere snakker så varmt om, blir enda vanskeligere å realisere.

Diskusjonen er nå  i gang igjen – nå også i Stavanger. Den nyvalgte presidenten Alexandria Algard i Norske arkitekters landsforbund har skrevet en leseverdig kronikk i Stavanger Aftenblad om saken. BULL Stavanger har også engasjert seg i debatten, se deres innlegg i samme avis. Deres høringsuttalelse til saken finner du her.

For de som ikke er lokalkjente, er tilgjengelighetskartet med de ulike alternativene til hjelp for forståelsen av saken:

Tilgjengelighetskart-NordJæren-Grimnes