For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

BULLBY vil bidra til Oslos grønne skifte

Etter medlemsmøtet i september der Hilde Solli fra Klimaetaten fortalte om Oslo arbeid mot å nå klimamålene i 2030 har diskusjonen gått i BULLBY-nettverket. Gustav Nielsen og Kjell Spigseth har sammen laget en appell til Oslo kommune med tittelen GRØNT SKIFTE I OSLO – Vi vil delta!. Det ble oversendt  fra BULLBY til Byrådet tidligere denne uka, med kopi til Klimaetaten og Bymiljøetaten.

Appellen starter slik:

Mange beboere i Oslo forstår at klimaproblemene er alvorlige. Vi tror mange ønsker å gjøre en innsats – her og nå – i sine egne lokalområder. Dette gjelder alles daglige og fremtidige liv. Innbyggerne vil gjerne samarbeide med andre om omstilling til en mer miljøvennlig praksis og om felles tiltak i egne lokalsamfunn. Men vi beboere trenger å vite hva som virker, klimaeffektene av ulike handlinger og endret praksis, og hvordan vi kan få økonomisk støtte til ulike tiltak. Vi trenger et møtested hvor vi kan treffes, få informasjon og drøfte: Hva kan vi gjøre hver for oss og hva kan vi gjøre sammen?

Vi mener Oslo kommune bør ta ledelsen og bygge opp et Program for et grønt skifte i Oslo der mange kan delta og gjøre en forskjell, og samtidig bidra til gode nærmiljøer, innholdsrik oppvekst og gode liv i byen vår. Vi kaller på Byråden for byutvikling og Byråden for miljø og samferdsel, bydelene, Klimaetaten og Bymiljøetaten. Bystyret har satt av mer penger til klimasatsingen enn det som hittil er brukt.

Hele appellen finner du via lenken GRØNT SKIFTE I OSLO – Vi vil delta!

Nå håper Bullby på respons fra byrådet og blir gjerne med i diskusjonen om videre prosesser.

1 kommentar

  1. Solveig Aaen

    Fint at Bullby tar et slikt initiativ. Men det bør vel ikke vare begrenses til Oslo.? Andre byer og helst hele landet burde jo
    ønske å være med. Kunne man utforme et innspill til Klima-og miljødepartementet, eller går vi da i beina på Framtiden i våre hender og Besteforeldrenes klimaaksjon?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *