Årsmøtet i Bullby ble gjennomført rett før påske. Det gamle styret hadde sittet i to år gjennom hele pandemien, men la likevel fram en årsberetning som viste en betydelig aktivitet i perioden 2020-22 med mange utadrettede tiltak innen boligpolitikk, boligstandard, bærekraftig områdeutvikling og tiltak for byenes viktigste trafikanter: De gående.

Fem medlemsmøter ble også gjennomført i perioden. Følg lenken til årsberetningen ovenfor for nærmere beskrivelse av virksomheten.

Bilde av avtroppende leder og nestleder

Avtroppende leder Jon Guttu (t.h) og nestleder Kjell Spigseth (t.v.) kunne se tilbake på to aktive år, tross pandemien. Begge har vært sentrale i oppbyggingen  av nettverket Bullby helt siden det ble formalisert i 2015. (Foto: Bullby/LK)

Årsmøtet valgte også nytt styre, med flere nye personer. Etter årsmøtet ble det holdt et medlemsmøte med vekt på å diskutere innholdet i arbeidet framover og revitalisering av arbeidet i Bullbys faggrupper. Bullby skal fortsatt være en kombinasjon av et sosialt og faglig interessant nettverk for medlemmene, men med faggrupper som også ønsker å påvirke samfunnsutviklingen gjennom uttalelser, dialog med politikere, beslutningstakere og samarbeid med andre fagmiljø.  Det nye styret skal samles til møte nå rett over påske og konstituere seg og legge planer for den videre virksomheten. Det satser på å bruke nettsidene aktivt til å formidle fra virksomheten både gjennom egne oppslag, publisering av aktuelt fagstoff og presentasjon av aktuelle saker det arbeides med.