For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Regjeringen fjerner krav til sol i nye boliger

Myndighetene gjør dette i en situasjon hvor det stadig bygges tettere i byområdene.  Fortsatt kan velstående kjøpe seg sol og utsikt i rommelige toppleiligheter, mens boligsøkende med mindre kapital må nøye seg med boliger i de nedre etasjene uten sol. Barna er henvist til å leke i skyggefulle gårdsrom. Til nå har Byggeforskriftene (§8-10) stilt krav om sol i boliger og dette har vært presisert i veiledningen. Nå har departementet vedtatt at dette skal falle bort fra 1. juli 2021.

Vi i Bullby (Byutviklingens lange linjer) vil advare sterkt mot denne forskriftsendringen. BULLBY består av 30 arkitekter, ingeniører, planleggere og forskere med erfaring fra boligprosjektering, byplanlegging og forskning, se www.bullby.net. Det er uforståelig at kravene til sol nå blir fjernet. Under koronakrisen sitter tusenvis av nordmenn innestengt i boligene sine, og vi erfarer på kroppen hva boligkvalitet, sol, dagslys og utsyn betyr for helse og trivsel. Statlige krav til sol i boliger og uterom bør styrkes, ikke kuttes.

Departementet uttaler at det nå er opp til kommunene å sikre solforholdene gjennom Plan- og bygningslovens allmenne formuleringer.  All erfaring viser at kommunene ikke makter dette i dragkamp med sterke utbyggere. Kommunene må ha et lovverk i ryggen med tydelige bestemmelser når de skal forsvare kvalitetskrav i boliger.

Nye boliger i Harbitzallèen har ikke sol ved jevndøgn, og neppe heller midtsommers. Et eksempel på at krav til sol i boliger bør styrkes, ikke kuttes. Foto: Lene Schmidt 21.3.20 kl. 1200.

 

 

Dette er en pressemelding sendt til NTB og de større avisene.

2 kommentarer

  1. Kjell Spigseth

    Veldig viktig! Vi bør fremme saken gjennom et grunngitt spørsmål i Stortinget. Kan gjerne bidra til det.
    Kjell

  2. Trygve Roll-Hansen

    Enig med Kjell Spigseth at dette bør det spørres om i Stortinget. Jeg gikk inn på «Byggforskriftene (§8-10)» og fikk opp «Byggetekniske forskrifter (TEK17)», men fant ikke den aktuelle forskriften. Det er fare for at journalister som får saken ikke tar seg tid til det. Derfor ber jeg om direkte sitat av gjeldende forskrift og sitat av forslaget fra Regjeringen om opphevelse. Jeg har lest at forskriften om lys inn i leiligheter fra to sider er opphevet for flere år siden, fint også med sitater fra den forskriften. Jeg har hatt innlegg i Østlandets blad og Ås avis om sosiale og helsemessige konsekvenser av kompakt utbygging, uten å vite det Lene Schmidt og Jon Guttu skriver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *