Lurer du på hvorfor mange brøler til politikerne?  Følg månedlige, globale klima-oppdateringer basert på vitenskapelige målinger og analyser. Vil du vite hvordan det går med Norges klimapolitikk i forhold til de uttalte, internasjonale målene? Verden følger med. Vil du vite mer om hva som skjer med klimapolitikken i Europa og EU-systemet? Hva med Oslos klimapolitikk? Her er lenker til nyttig informasjon:

Litt global klimainnsikt får du her:
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/Emails/August2021.pdf

Også kommentarene om løsninger og tiltak er verdt å studere. Lenker til kilder og mye mere informasjon finnes i dokumentet.

Her spores  Norges klimapolitikk i forhold til de uttalte, internasjonale målene:

https://climateactiontracker.org/countries/norway/

Det er også interessant å følge med på det som skjer i Europa og EU-systemet:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Mye av Norges handlingsrom og muligheter styres ikke av våre politikere, men av markedene og våre viktigste handelspartnere og naboer. Lett å glemme i den politiske retorikken, spillet om regjeringsmakten og diskusjoner om hvor mye det skal koste å kjøre bil i ulike deler av landet. Jeg synes alt dette er greit å ha i bakhodet når vi skal diskutere klimapolitikk i Oslo og resten av Norge.  

Kanskje det er håp om gode svar på utfordringene i Oslos klimastrategi frem mot 2030? Den kan leses her: https://www.klimaoslo.no/collection/klimastrategi-for-oslo-mot-2030/