Etter flere år med synkende passasjertall, ble busstilbudet i Bodø lagt om og forenklet høsten 2012. Tre år senere er nedgangen snudd til sterk vekst, og omleggingen har vært lønnsom.

Utgangspunktet en hadde i Bodø var neppe dårligere enn i mange byer og regioner utenom de 3–5 beste kollektivbyene i Norge. Hvorfor skjer slike omlegginger og forenklinger av busstilbudet i tråd med anerkjent god faglig praksis så sjelden og på så få steder i Norge? Hvorfor har en ikke forlengst gjennomført mange flere slike tiltak når de ofte er bedriftsøkonomisk lønnsomme for den hovedansvarlige aktøren, fylkeskommunen?

Noe er galt i systemet som skal gjennomføre politikernes langvarige og nå tverrpolitiske ønsker og mål om å «satse» på kollektiv­transport.

Les mer i Samferdsel nr 8, 2015.