Bull-seminar i Trondheim 4.-5. mai 2015

Bull arrangerte i mai 2015 et internt seminar om Trondheims arealplanlegging, transport- og miljøpakke og utforming av noen nye boligområder. Hovedansvarlig for opplegget var Ivar Leivestad, Trondheim kommune/BULL Trondheim. De fleste innleggene er her tilgjengelige for alle som er interessert i Trondheims byutvikling.

Professor Bjørn Røe, NTNU snakket om Trondheims byplanhistorie med hovedvekt på utviklingen etter Generalplanen fra 1967.

Planlegger/sivilarkitekt Birgitte Kahrs fortalte om Trondheims kommuneplan, arealdelen, som ble godkjent i 2014.

Regionplanlegger Esther Balvers, Trondheimsregionen, fortalte om interkommunal planlegging der Trondheim og en rekke kommuner i omlandet samarbeider om felles areal- og lokaliseringsspørsmål. Se også nettstedet trondheimsregionen.no.

Vi fikk også en diskusjon om erfaringer med byrådsordningen i Bergen og Oslo, som en tenker å innføre også i Trondheim, som hittil har vært organisert etter formannskapsprinsippet.

Sjefsingeniør Ivar Arne Devik, Trondheim kommune orienterte om Miljøpakken i Trondheim. Les mer om kollektivtransport-satsingen i Trondheim, som vi ikke fikk anledning eller tid til å høre så mye om. Den inngår i miljøpakke-arbeidet.

Professor emeritus Sverre Nistov (NTNU) snakket om de sentrumsnære boligområdene og deres betydning for Midtbyen.

Professor Dag Kittang, NTNU snakket om Trebyen Trondheim og byplandebatten om dette 1960-2005.

På slutten av den andre dagen var vi på befaring til et nullenergihus i Living Lab prosjektet på NTNU-området, til boligprosjektet Presidentveita i Midtbyen, som var tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris 2014, og til nye boligområder i Trondheims østlige bydel på Ranheim.

I tillegg fikk seminardeltakerne med seg en rekke hyggelige diskusjoner og samvær. For mange ble det et godt gjensyn i byen der de før har bodd, studert og jobbet i flere år.