Lørdag 29. oktober hadde Groruddalen Miljøforum (GM) og Bullby en felles ekskursjon langs Alnaelva. Turen samlet 17 deltakere fra miljøforumet, Bullby, Naturvernforbundets avdeling i Groruddalen og Alnaelvas venner. I tillegg hadde to politikere, Ola Elvestuen (V) og Maren Rismyhr (R) satt av lørdagen til å sette seg inn i noen av Groruddalens viktige utfordringer framover.

Turen startet med en samling på steinhoggermuseet på Grorud der Erik Grønvold fra GM orienterte om planer og ideer for Grorud sentrum. Her står 8 grunneiere bak et ambisiøst reguleringsforslag. Planen, som ennå ikke er lagt ut til offentlig ettersyn, har som siktemål å gi plass til boligutvikling gjennom å få lagt busstasjonen under bakken. Tanken er å binde området rundt senteret tettere sammen med Grorudveien og dermed skape et sentrumsområde som bedre integrerer forretninger, tjenestetilbud, boliger og kulturtilbud. (Foto: Bullby)

Turen var et ledd i samarbeidet mellom GM og Bullby som har utviklet seg denne høsten, og har vært omtalt på disse sidene tidligere. Den ga inspirasjon til videre samarbeid framover mot kommunevalget i 2023. De fleste sakene som ble diskutert på turen vil kreve et målrettet og langsiktig arbeid for å bli løst.

Som en del av samarbeidet fra Bullbys side har vi opprettet en egen hjemmeside – «Samarbeid for Groruddalen» – for å rapportere om viktige hendelser, om organisasjonene som deltar i samarbeidet, politikere som bidrar og kunnskapsgrunnlag i form av dokumenter som gir innspill til samarbeidet og/eller danner viktig bakgrunn for aktuelle tema i arbeidet. Denne siden er lagt inn som et menypunkt under AREAL OG TRANSPORT på våre nettsider. Det er faggruppa for samordnet areal- og transportplanlegging som har ansvaret for samarbeidet fra Bullbys side.

Aker avis deltok også på turen og hadde et et

Disse oppslagene er så gode at vi ikke trenger å lage noe eget referat på Bullbys sider, men bare tilføyer to ting:

Bilde av Bullbys deltakere på befaringen.

Bullbyere som deltok på ekskursjonen. Fra venstre: Gustav Nielsen, Inge Willumsen, Einar Spurkeland, Hans Silborn, Peter Butenschøn, Marco Zanussi og Trond Bjørgan, samt fotografen Lars Krogh

  1. Et grundig notat av Gustav Nielsen, som omhandler mange mulige tiltak for å styrke kommunikasjonssystemet i Groruddalen er nå  permanent publisert på siden «Samarbeid for Groruddalen». Notatet vil vi forsøke å få presentert for Byrådet.
  2. Turen ble avsluttet ved at gruppa tok  buss til Furuset hvor avdelingsleder i bydel Alna, Halvor Volstad, gav en orientering Hva skjer på Furuset? . Orienteringen ble holdt i det nylig ferdigstilte bydelshuset, hvor nå de fleste av bydelens funksjoner er samlet. Videre planer omfatter utbygging av torg og nye servicefunksjoner.

Bjørn Engstrøm fra Naturvernforbundets avdeling i Groruddalen trengte avgjort megafon på brua over E6! (Foto: Bullby)

 

Før dette hadde gruppa trosset støynivået på sykkelbrua over E6 og diskutert mulighetene som kunne ligge i realiseringen av et framtidig lokk over E6.