Bull-seminar i Stavanger og Sandnes 19.-20. mai 2014

Bull arrangerte i mai 2014 et internt seminar om regional planlegging, bolig- og tomtepolitikk og sentrumsutvikling i Stavanger og Sandnes. Hovedansvarlig for opplegget med en blanding av møter og befaringer rundt om i byområdet,  var Per Th. Grimnes, BULL Stavanger. De fleste innleggene er her tilgjengelige for alle som er interessert i byutviklingen på Nord-Jæren og virkemidler i denne forbindelse.

Ole Martin Lund, kommuneplansjef i Stavanger kommune, fortalte om Regional plan for Jæren.

Rolf Norås, kultursjef i Stavanger kommune, orienterte om kommunens politikk for kultur i sentrum – i Kulturhuset på Sølvberget.

Gunn Jorunn Åsland, direktør for Kultur og byutvikling i Stavanger kommune, fortalte om en utredning om felles boligstrategi for Nord-Jæren.

Einar Skjæveland, prosjektleder, redegjorde for Stavanger kommunes undersøkelse av levekår og hvordan resultatene benyttes i kommunens arbeid med byutviklingen.

Ove Rødstøl, leder av juridisk avdeling i Bymiljø og utvikling, Stavanger kommune fortalte om kommunens rolle i byomformingen.

Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes kommune, orienterte om kommunen og byutviklingen i Sandnes.

Kristin Barvik, direktør for Kultur og byutvikling i Sandnes kommune, fortalte om kommunens plan for utviklingen av Sandnes sentrum.

Ida Andreassen, seksjonsleder for overordnet planlegging i Sandnes kommune, fortalte om planene for en fremtidig byutvikling i Sandnes Øst.

Torgeir Ravndal, daglig leder av Sandnes Tomteselskap KF, beskrev tomteselskapets rolle som stor grunneier, utbyggingsaktør og priskorrektiv.

Erik Tjemsland, direktør i Havneparken A/S, fortalte om gjennomføring av et storprosjekt ved sjøkanten i Sandnes.

Tore Andre Eide, daglig leder i Hinna Park A/S fortalte om utviklingen av  Jåttåvågen og viste oss rundt i det store byutviklingsområdet.

Kristin Gustavsen, prosjektleder for Kommunedelplan Stavanger sentrum (tidligere prosjektleder for Urban Sjøfront), orienterte om planene om et Stavanger Storsentrum fra Bjergsted til Urban Sjøfront.

Vi fikk også en befaring i det nesten ferdigstilte byomformingsområdet Bjergsted, og en omvisning i Stavangers nye stolthet, Konserthuset.

Vi fikk også være med på hyggelig samvær og middag hjemme hos Per Th. Grimnes.