For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Nullutslippssone i Oslo tidligst fra 2025

Bymiljøetaten i Oslo anbefaler å gjøre hele området innenfor ring 2 til nullutslippssone for veitrafikk. De mener dette kan skje tidligst fra 2025.

Forbudet mot å kjøre bensin- og dieselbiler i området foreslås innført først for varebiler og tungtransport, deretter for personbiler to år senere. Folk som bor i sonen anbefales å få fritak fra forbudet de fem første årene.

Ring 2 ved Ullevål sykehus

Etaten mener også at HC-kjøretøy og folk med HC-kort, utrykningsbiler og beredskapskjøretøy bør unntas fra forbudet. En forutsetning for innføringen er at loven endres slik at kommuner får myndighet til å innføre slike soner. Dette er det nasjonale myndigheter som må vedta. Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner. Det er behov for en ladeinfrastruktur før en nullutslippssone kan innføres. I 2022 klarte kommunen bare å bygge 11 ladestasjoner.

Nullutslippssonen skal bidra til å kutte utslippene i Oslo. Kommunen har bestemt at utslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

Anbefalingen fra etaten er nå sendt til byrådet for vurdering, før et forslag skal legges fram for bystyret.

Bymiljøetatens pressemelding om saken av 23. januar.

Les mer om nullutslippssonen i Oslo på Oslo kommunes nettsider

 

2 kommentarer

 1. Øyvind Rørslett

  Over 80 % av nye privateidebiler i Oslo er el-biler. Så er et forbud virkelig nødvendig? Her legger man seg ut med folk som har bensin/dieselbil, men ikke råd til å kjøpe elbil, og som kanskje bruker disse bilene lite. Tilgangen til brukte elbiler er dårlig. Man skaffer seg mange uvenner med et slikt forslag.

  En annen ting: taxinæringen, som jeg kjenner godt, er i full gang med omstillingen. Problemet som nå oppstår er at det på langt nær er nok hurtigladeplasser i indre by, der mange taxiturer foregår. Også i resten av byen er det få plasser. Utbyggingen holder på ingen måte tritt med antall biler (taxi, privatbiler og lette varebiler). Resultatet er ventetider og lavere inntjening. Jeg kjenner til at flere taxieiere har avbestilt elbil-bestillinger fordi det rett og slett ikke går å få ladet bilene uten mye tapt tid. Kommunens plasser har i stor grad lav effekt og er mer passende for beboere som kan lade f.eks. over natten eller hele arbeidstiden.

  Så personlig har jeg motforestillinger. Ps: her anskaffet elbil selv, bor i indre by, men har egen ladestasjon.

  • Einar SPURKELAND

   Heldigvis krever forslaget en lovendring, så det blir nok ikke gjennomført med det første. Trafikkreguleringen i sentrum skaper stadig flere vognkm for yrkestransport og privatbiler med omkjøringer, skilting med svingforbud o.a. som egentlig er grønnvasking med bismak. Det ser man helt bort fra i Rådhuset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *