For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Pressemelding: Staten bryter egne regler

Følgende pressemelding ble den 28. desember sendt NTB, NRK, Dagsavisen, Aftenposten og Klassekampen der de ble bedt om å ta den inn eller lage en sak på temaet.

Pressemelding statlig lokalisering

Pressemeldingen melder om et notat oversendt riksrevisjonen som du kan lese via lenken nedenfor:

Notat.-Riksrevisjonen.-2020.pdf (bullby.net)

2 kommentarer

  1. Kjell Spigseth

    De opprinnelige rikspolitiske retningslinjene for Samordnet areal og transportplanlegging ble gjort gjeldende i august 1993. Retningslinjene vektla bedre koordinering av kollektivtransport og publikumsrettede virksomheter. Bakgrunnen var at byene ble stadig mer spredtbygd med bilbasert lokalisering av virksomheter langs hovedvegnettet, noe som medførte større bilavhengighet og økende bilbruk.
    Det er opprørende at Staten ikke følger sine egne retningslinjer. I tillegg viser TØIs undersøkelse at praksisen de siste fem årene er blitt forverret. Kanskje den norske høyreregjeringen ikke har hørt om klimautfordringene?

  2. Trygve Roll-Hansen

    Ideologi om at sentralisering og sammenslåing er av det gode fører til at enheter blir så store at det ikke er plass til dem i byer, men må plasseres ute på landet hvor de ikke kan nås meg gange, sykkel eller drosje til overkommelig pris og dårlig med kollektive transportmidler. Det blir dyrt og dårlig for de som bruker tjenesten. Grunnen er overgangen fra forvaltning til foretak som består i at offentlig virksomhet skal drives som private som har størst mulig overskudd for virksomheten som overordnet mål og ikke det best for hele samfunnet. Generetlt er det det dunt med så kompakte byer og tettsteder at folk ,å reise ut på landet motirosert eller til utlandet for å få sol, luft og grønt. Da er det bedre at folk får mulighet til trivsel og aktivitet i sin nærhet. Det krever nærkollektivtransport(el-buss) for de fleste reiser som er korter enn mellom nabojernbanestasjoner der det er tog.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *