I Bulls valgmøte 29. august ble de politiske partiene utfordret med spørsmål om hva de mener om boligkvalitet, boligmarked og boligforsyning.

Om boligkvalitet

Hvorfor skal vi svekke boligkvaliteten når alle andre forbruksvarer (f.eks. biler) blir stadig bedre og folks økonomi har vokst enormt?

Hvorfor skal vi bygge boliger uten livsløpsstandard når vi vet hva en sykehjemsplass koster samfunnet?

Hvorfor skal vi redusere oppbevaringsplassen i boligene når vi vet at manglende oppbevaringsplass er det folk klager mest på?

Hvorfor skal barns lekemuligheter utendørs forverres når vi vet at stillesitting og nettspill er en trussel mot barnas helse?

Hvorfor skal vi bygge så tett at det går på bekostning av boligkvalitet når framtiden er så uviss?

Om boligmarkedet

Hvorfor skal folk med lav inntekt bo mer utrygt og dårligere enn oss andre?

Hvorfor har vi ikke en seriøs og påregnelig leiesektor?

Hvorfor skal det å komme inn på eiermarkedet være nøkkelen til en «boligkarriere»?

Hvorfor skal boliginvestering være den beste måten å øke sin kapital på?

Om boligforsyningen

Hvorfor skal vi ødelegge velregulerte og gode boligområder ved fortetting av enkelttomter når vi vet at den store boliggevinsten ligger i utvikling av større områder?

Hvorfor griper ikke Staten inn med finansiering av infrastruktur for å få fortgang i utbyggingen?

Hvorfor skal enkelte tomteeiere i byomformingsområder kunne hindre fornuftig fremdrift og raskere utbygging?

Her er presentasjonen som ble benyttet til starten på debatten.

Velkommen med synspunkter og svar!