En rapport fra det britiske parlamentets kommunalkomité sier at Finland er det eneste landet i EU som har løst boligproblemet for de bostedsløse og svakeste gruppene i boligmarkedet. Simpelthen ved å tilby dem offentlig eide utleieboliger med individuelt tilpasset økonomisk og annen støtte. Hospitser og liknende boliger for vanskeligstilte kan da legges ned.

Det skal altså være mer kostnadseffektivt å løse boligproblemet ved å tilby de bostedsløse en egnet bolig enn å bare fortsette å administrere problemet.

Kanskje noe å lære for norsk bolig- og bypolitikk?

Les mer om dette i artikkelen Lessons from Finland på The Guardians nettsider.