Hvordan kan veitransporten klare sin del av Oslos klimamål?

Miljøhovedstaden Oslo og Akershus fylkeskommune har ambisiøse mål om å bli kvitt nesten alle utslippene av klimagasser innen 2030. Veitrafikken er den klart største kilden til slike utslipp, og det er ikke lett å se hvordan vi skal klare dette målet.

Fagnettverket Bullby har sett på utviklingen og planene for samferdselen i Osloregionen. Uten nye kraftfulle tiltak vil vi ikke nå målene politikerne har vedtatt. Bullby har derfor fem innspill til større politiske grep enn de som ligger inne i de foreliggende klimastrategier.

Bullbys innspill blir presentert og begrunnet i et møte på Litteraturhuset i Oslo, 6. februar 2019. Grunnlaget for presentasjonen og en etterfølgende samtale der Oslo-politikere deltar, kan lastes ned her:

Grunnlag for innlegg om veitransport og klimamål i Osloregionen. Ved utskrift av presentasjonen tilrås det et oppsett med to bilder per A4-side.

Legg igjen en kommentar nedenfor

Dette innlegget ble publisert i Blogg, Bokvalitet og nærmiljø, Byomforming-transformasjon, Debatt, Institusjonelle forhold, Kollektivtransport, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Natur, klima og bærekraft, Oslo, Regional planlegging, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Vei- og veitrafikk, Virkemidler. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Send oss kommentarer og forslag