Regjeringen har nylig presentert en ny utgave av de statlige retningslinjene for regionale og kommunal planlegging, se her.

Det er grunn til å spørre om dette er et egnet middel for å oppnå Stortingets mål en bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Arvid Strand skriver i bladet Samferdsel om sine undersøkelser av hvordan Kommunal- og moderniseringsministeren praktiserer den statlige styringen av den regionale og kommunale planleggingen.

Han konstaterer at miljøinteressene taper når det lokale skjønnet gis forrang. Les artikkelen i Samferdsel nr 7, 2015.

Han spør: Hva skal vi med statlige planretningslinjer og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging når staten ikke griper inn i saker som klart strider mot nasjonale mål? Les artikkelen i Samferdsel nr 6, 2015.