Samferdselsmyndighetene tror i praksis ikke på sitt mål om å ta all trafikkveksten i byene kollektivt og mykt. Det viser innholdet i de lokale transportpakkene. Målformuleringene bør presiseres. Les artikkelen publisert i Plan nr 2/2013.