Kollektivtransportens lillesøster jernbanen har 10 prosent av kollektivreisene, men får 80 prosent av pengene til kollektivtransport i Nasjonal transportplan. Staten har ingen samlet plan for kollektivtransportens utvikling. Les artikkelen publisert i tidsskriftet Samferdsel nr 5, 2013.