Trondheim er en av de få mellomstore byene som har lykkes med å løfte etterspørselen etter kollektivtransporten, se et annet innlegg. Hva har Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, gjort med kollektivtilbudet for å oppnå dette? Det viktigste er trolig:

  •  Forbedring av fremkommeligheten for buss ved å lage kollektivfelt og gi bussene større prioritet på bekostning av biltrafikken.
  • Omlegging og forenkling av bussnettet.

Les mer om dette her:

Til sammen skal dette etter hvert gi grunnlag for en trinnvis utvikling av superbuss som en viktig del av byens kollektivsystem.