Har partiene noen politikk for byutvikling?

BULL søker svar i tre valgmøter som holdes i Eldorado bokhandel i Torggata 9a, i Oslo sentrum. Møtene starter følgende dager kl 17:00, og det er gratis adgang:

  1. tirsdag 22. august – Utvikling av bysentrum og lokalsentre
  2. torsdag 24. august – Arealbruk og utvikling av byenes transportsystem (ATP)
  3. tirsdag 29. august – Gode boliger til overkommelig pris

Ønsker partiene å bidra til å styre bolig- og byutviklingen i Norge? Eller er det mer bekvemt for Stortingets politikere å overlate det meste til markedet og lokale myndigheter?

Det vil innebære at kommunene fortsetter å sloss om store lokaliseringer uten regional helhetstenkning og vi må streve med mangelfull koordinering av arealbruk og transportsystem på tvers av kommunegrensene. Statlige sektorer vil fortsatt lokalisere sine institusjoner der tomtegrunnen er billigst, uten særlig vekt på matjord, samordning av byfunksjoner og reiseavstander.

BULL (Byutviklingens Lange Linjer) er et uavhengig nettverk av fagfolk med solid erfaring fra planlegging, forvaltning og forskning innen bolig, transport og byutvikling. BULL etterlyser en klarere nasjonal politikk for bolig- og byutvikling fra våre politiske partier. På tre debattmøter i august rettes fokus mot sentrale livskvaliteter:

  • Levende og aktive bysentra
  • Byer som er gode å leve i og med et transportsystem som ikke ødelegger kloden
  • Gode nærmiljøer og boliger som folk har råd til å bo i.

BULL undres over at våre politiske partier, som er opptatt av folks beste blant annet innen skole og helse, er så lite opptatt av daglige goder i folks hverdagsliv som eksempel:

  • å sikre innbyggerne gode boliger til en overkommelig kostnad og
  • å sikre god utforming av byer og de fysiske omgivelser, som vi vet har avgjørende betydning for barn og unges oppvekst, og for alles helse, velferd og livsmuligheter.

Vi lurer på om partiene vil følge opp konkrete forslag i Stortingsmelding 18 (2016-2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt»? Meldingen omhandler i et helhetlig perspektiv de tre temaene BULL inviterer til debatt om.

Noen problemer politikerne bør bry seg om

Nye boliger er trangere og dyrere enn noen gang. Husbankens tidligere minstestandard – 2 rom på 55 kvm – er i dag uoppnåelig luksus for mange. Prisveksten for boliger er høyere enn for alle andre produkter i samfunnet, selv om den flatet litt ut i sommer. Men bolig må alle ha! Våre politikere har overlatt hele boligsektoren til markedet, slik at Norge i dag har et av Europas mest liberalistiske boligmarkeder med eventyrlige fortjenester for utbyggerne.

Fra 1960-tallet er våre byer lagt til rette for bilbruk, med stor byspredning, støy og dårlig luft som resultat. Norge ligger på Europatoppen for kjøpesenterareal per innbygger. Noen byer har satset mer på kollektivtransport de siste årene, særlig Oslo. Grunnet klimaproblemene har Stortinget vedtatt at all trafikkvekst i byene skal skje med kollektiv-, gang- og sykkeltransport. Et meget godt mål som det dessverre syndes jevnlig imot.

Mer informasjon om møtene og Bulls spørsmål til partiene.

Se også: Møteledere og deltakere fra partiene. 

Les hva partienes programmer sier om byutvikling, samferdsel og boligpolitikk.