Stavanger kommune la vinteren 2013/14 frem utkast til kommunedelplan for byens sentrum. BULL Stavanger mener at sentrumsplanens løsninger for transport og parkering er i strid med sentrumsplanens egne mål og kommunens transportpolitiske mål. Det pekes på konkrete forslag i planen som bør justeres, og det anbefales bruk av flere indikatorer for å beskrive bysenterets mangfoldige egenskaper og måle sentrumsutviklingen videre fremover. Les hele uttalelsen fra januar 2014 her.