Nasjonal storsatsing for bærekraftig byutvikling er nødvendig – 14. juni 2013

I brevet til Regjeringen konkluderer BULL med at det er behov for en nasjonal storsatsing for bærekraftig byutvikling. Satsingen må pågå over en lang periode og store ressurser må settes inn. Staten må sørge for at alle offentlige virksomheter legger nasjonale miljømål, og ikke egne sektormål, til grunn for sine beslutninger i saker som gjelder byutvikling. Staten må gå foran med et godt eksempel i egen praksis. Staten må samordne seg internt og tale med en stemme når den samarbeider med fylker, kommuner og næringslivet i plansak.

Les brevet og notatet.