BULL-Stavanger har engasjert seg i debattene om byutviklingen på Nord-Jæren. På bullby.net kan du lese om dette i flere innlegg og saker.

Lokalisering av sykehus

I  Stavanger Aftenblad spør BULL om regionplanen ikke gjelder for offentlige tiltak? Det dreier seg om Bulls uttalelse om planene for utbygging av Sykehuset i Stavanger. Helse Stavanger har lagt frem en konseptrapport for sykehusutbygging, der to av alternativene er helt utenfor regionplanens rammer. Bull sier at en sentral lokalisering i tilknytning til det kollektive transportsystemet er viktig for byutviklingen. Hele uttalelsen fra BULL om sykehusplanen kan du laste ned her.

Forus – regionens største utviklingsområde

Bull har også uttalt seg om planleggingen av det 10 kvadratkilometer store Forus-området på grensen mellom Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Forslag til planprogram for en interkommunal kommunedelplan for Forus blir kritisert som alt for tradisjonelt. Det drukner i utredninger som ikke har særlig relevans på 25 års sikt. Det er for tidkrevende å gjennomføre, og for tungt justerbart når forutsetninger endrer seg. Byomforming i et aktivt næringsområde beror først og fremst på en omforent visjon og en strategi for hvorledes en ved realistiske, ofte små skritt, kan gå i riktig retning. Forusvisjonen, som er utarbeidet av Forus Næringspark, bør inngå som første fase i en slik prosess. Noe annet er spill av tid. Hele uttalelsen fra BULL om Forus kan du laste ned her.

Sentrumsutvikling

Tidligere har også sentrumsplanen for Stavanger blitt kommentert i en høringsuttalelse som du kan lese mer om her. eller i et debattinnlegg.

Følg med, og velkommen til å komme med innlegg om byutviklingen på Nord-Jæren, eller om andre byområder, se hovedmenyen øverst på siden. Alle innlegg om Stavanger-Sandnes regionen finner du her.