For en tid tilbake hadde jeg her i Bullby en kort kommentar til byrådssystemet i Bergen, med henvisning til tidligere kollega Kåre Rommetveits lengre artikkel om denne styringsmodellen. Problematiske sider ved denne modellen er stikkordsmessig blant annet at maktfullkomne politiske beslutningstakere i utstrakt grad har en tendens til å desavuere faglige råd, de går gjerne etter de kortsiktige gevinster, og evner ikke, eller velger ikke å se de langsiktige følger av sine plan- og prosjektbeslutninger.

Argumentasjonen for å rette opp uheldige skjevheter ved styringsmodellen når ikke frem. Nå skal byråkratiet underlegges den folkevalgte vilje, gjerne henvist til enkle og vilkårlige spørreundersøkelser i kontroversielle saker som et alibi.

I Bergen er i disse dager slått opp et uhyre beklagelig eksempel på resultatet av slik amatørmessig byplanlegging, som det tross betydelig fagkompetent innsats ikke har vært mulig å unngå. Bergens Tidende har gjort en fin innsats for å vise offentligheten resultatet slik det fremkommer i Åsane Sentrum.

Kombinasjonen sterke egenøkonomiske interesser, kortsiktige og naive politikere i ja-modus, og tilsidesatte fagplanleggere er drepen for utviklingen av den gode by.

Det anbefales å gå inn på følgende nettsider for å få et syn for dette.

” Byen som ble borte”

Bergens Tidende 03.03.2016 : http://www.bt.no/article/bt-3554611.html , etterfulgt av

Bergens Tidende, Lederen  08.03.2016  http://www.bt.no/article/bt-3556677.html