Medlemmer av BULL bidro sterkt til tidsskriftet Plans jubileumsnummer om Norsk bolig- og byplanlegging i et hundreårsperpektiv, som kom ut høsten 2013. Etter avtale med forfatterne og Plans redaktør, kan artiklene lastes ned fra Bullbys nettside.

Rolf H. Jensen beskriver planleggerprofesjonens utvikling i Norge.

Peter Butenschøn ser på hvordan bruken av byens gater er endret over tid.

Gustav Nielsen og Arvid Strand omtaler hvordan byene er blitt formet av transportteknologien og samferdselspolitikken.

Kjell Spigseth oppsummerer Miljøverndepartementets arbeid for bedre bymiljø.