For den konkrete planleggingen i et byområde vil det være nyttig å analysere og diskutere transportsystemets utforming og samspillet med arealplanlegging, lokaliseringspolitikk og andre politikkområder i de enkelte byområder.

Historisk kan det hevdes at mye av utviklingen av byplanløsninger og transporttiltak har skjedd gjennom spredning av kjennskap til eksempler og forbilder fra andre byer, steder og land. Noen steder er fagfolkene mer kreative og politikerne mer dristige enn det vanlige ”business as usual”. Der de nye løsningene er vellykkede, kommer folk fra andre steder for å lære, og bli inspirert til større dristighet hjemme.

Vi spør derfor: Hvilke konkrete, allerede realiserte eksempler på løsninger i norske og utenlandske byområder kan en anse som de beste forbilder for hvordan norske byer kan oppnå et bærekraftig og vesentlig mer miljøvennlig transportsystem enn idag? Vi ønsker å se på eksempler, konsekvenser og konflikter knyttet til:

  • Løsninger med mer miljøvennlig bilbruk
  • Løsninger med gange og sykling som premissgiver
  • Løsninger med kollektivtransport som premissgiver
  • Løsninger for ulike løsninger i retning av bilfri by eller bydel
  • Løsninger i sentrum og tette byområder
  • Løsninger på mellomlandets og forstedenes utfordringer
  • Løsninger for varetransportene

Vi tror det også er en god ide å ta frem og diskutere eksempler på fallgruver, myter og misforståelser. Mange løsningsideer trenger nemlig kritisk evaluering. Kanskje er det viktigere å unngå de verste feilene enn å gjennomføre de ideelle løsningene? Det burde være lettere, men kanskje motkreftene er for sterke. Dagens løsninger har jo sine sterke interesseparter.