Debatten om byutviklingen i Stavanger er verdt å følge for folk i andre deler av landet, ikke bare lesere av Stavanger Aftenblad.

BULL Stavanger har aktivt bidratt til debatten med flere innlegg og uttalelser om utviklingen av Stavanger sentrum og Forus-området, og om lokalisering av sykehus og studentboliger, som kan leses her på bullby.net.

Et interessant initiativ er nylig kommet fra to professorer ved Handelshøyskolen i Stavanger: Flytt høyskolen til byens sentrum, for eksempel til det gamle sykehuset i nærheten av byens viktigste knutepunkt for kollektivtransporten. Artikkelen stod i Stavanger Aftenblad 3.10.2015.

Det store spørsmålet er: Hvilken respons får innspillene i det lokalpolitiske miljøet? Lytter politikerne til rådene, og evner de å ta de kanskje djerve beslutningene som trengs for å skape «den gode og miljøvennlige byen»? Eller er det andre hensyn som vil telle mer og skape en annen utvikling av byområdet?