Kan gamle Hermetikkfagskolen bli til studentbolighus i Stavanger? Foto: Per Th. Grimnes.

Politikerne åpnet i fjor [2013, red. anm.] for å rive Hermetikkfagskolen! Et sjokk, som ble møtt med massiv kritikk. Forleden kom så gladnyheten: Bystyret vedtok 18. november at ikke bare bygningen, men vesentlige deler av interiøret i Hermetikkfagskolen likevel skal bevares. Fornuften seiret!

Stavanger kjøpte bygningen i konkurranse med andre kjøpere for snart 10 år siden. Alle leietakere ble straks sagt opp og bygget har deretter stort sett stått tomt. Taket er fornyet, men utover det har forvaltningen stått til stryk. Riktignok tokt bygningen godt vare på Kommunalavdeling Byutvikling i vel et år, mens kontorene i Olav Kyrres gate ble renovert. Jeg jobbet der. Kommunen ville plassere oss på Forus, men vi nektet. Flertallet av oss gikk eller syklet til jobb og det ville vi fortsette med. Derfor insisterte vi på å flytte inn i Hermetikkfagskolen, som jo sto tom. Vi fikk lov på betingelse av ikke å kreve noen form for oppussing. Det ble en suksesshistorie! Alle trivdes, teamfølelsen ble styrket og sykefraværet var minimalt, mellom annet på grunn av et utmerket inneklima.

Kommunen vil nå selge bygningen til høystbydende, særdeles lite kreativt. Men kanskje er det ikke for sent å bringe en idé på bane.

Vi har fått universitet i Stavanger, men skal vi bli universitetsby kreves atskillig mer, ikke minst studenter, og de er det konkurranse om. Jeg har besøkte Ålborg. De satser sterkt på å tilby studenter og unge i etableringsfasen rimelige boliger. Det forener to hensikter: Det tiltrekker studenter utenfra og det frister unge mennesker som har studert andre steder til å vende hjem.

Jeg samtalte for litt tid siden med Studentsamskipnaden i Stavanger. De er alene om å bygge studentboliger i vårt distrikt. For tiden kan de tilby hybler til 14 prosent av studentene. Målet er å komme opp i 20 prosent, en lav ambisjon når vi vet at det ved flere utenlandske universiteter følger hybel med studieplassen. Vi erfarer for tiden at unge mennesker skyr Stavanger på grunn av høye bokostnader. Dette ryktes vidt, også til dem som skal velge studiested. Det trengs rike foreldre for å leie hybel i Stavanger. Leiene i det private markedet krever nær det beløpet Lånekassen stiller til rådighet. Et non-profitt basert tilbud vil ligge på det halve.

Slik det nå er, spres studentene tilfeldig utover hele byen. Jeg studerte i sin tid ved NTH i Trondheim. Jeg la da merke til at bokollektiver var sterkt medvirkende til å promotere ulike studentaktiviteter, til eksempel student-UKA. Stavanger har allerede Folken, men vi skulle gjerne hatt flere sentrumsnære, studentrelaterte miljøer. Hermetikkfagskolen tegner seg som en glitrende mulighet. Studenthybler kan her innredes uten særlige vanskeligheter. Det vil ikke kreve noen form for fasadeendringer mot parken eller inngrep i denne. Det vil kreve minimalt med parkering og ikke sjenere naboer. Studentene vil aktivisere parken, vise seg igjen i bybildet og stimulere ikke minst kulturaktivitetene i sentrum.

Hermetikkfagskolen står som et monument over en handlekraftig by som tok tøffe tak for å bygge kunnskap. Etter at kommunen nå har eid bygningen i snart ti år uten å ha tilført annet enn forfall og tap av offentlige midler, ville det være en trøst om politikerne, på fallrepet, så potensialet bygningen fortsatt kan ha som element i å utvikle Stavanger som kunnskapsby.

Min oppfordring er derfor: Ta initiativ til å etablere et unikt bokollektiv for studenter: Studenthjemmet King Oscar – som nærmeste nabo til Ledaal, et naboskap i Kiellands ånd.

Dette kan realiseres i regi av en ideell stiftelse, Studentsamskipnaden eller et boligbyggelag. Et slikt prosjekt behøver selvsagt ikke subsidieres ved at kommunen stiller bygningen kostnadsfritt til rådighet. Tvert om kan byggets verdi hentes inn ved at en ideell byggherre /driftsorganisasjon overtar eiendommen. Realisering vil primært avhenge av en god porsjon framsynthet kombinert med politisk vilje og handlekraft. Det var i sin tid grunnlaget for å bygge dette praktbygget på byens kanskje beste tomt.

Stavanger 03.12. 2014. Per Th. Grimnes, sivilarkitekt MNAL.

Tidligere publisert i Stavanger Aftenblad, 8. desember 2014. Saken ble fulgt opp i avisen av Torunn Egge Roux 12.1.2015 og Alexandra Algard 14.1.2015.