Tankesmien Manifest har utgitt en rapport som beskriver et betydelig handlingsrom for kommunal bolig- og tomtepolitikk – hvis kommunene ønsker det. Rapporten beskriver politikken i Sandes, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, og er utarbeidet av Tore Syvert Haga, med utgangspunkt i masteroppgaven hans: «Kommunal sosial utbyggingspolitikk – bustadpolitiske mål og verkemiddel», UMB 2013. Last ned «Kommunane bygger landet – Handlingsrommet for ein aktiv lokal bustadpolitikk», Manifest-rapport nr 2/2014.