Norske byer har høye ambisjoner for omstillingen til et klimavennlig samfunn. De møter ulike statlige aktører som ikke vil forplikte seg til disse målene. Har staten blitt en brems i norsk bærekraftig byutvikling?

Dette interessante spørsmålet ble reist i et frokostseminar i Litteraturhuset i Oslo 16. juni 2017, arrangert av by- og regionforskningsinstituttet NIBR. Innleggene fra forskerne og Oslos byråd i seminaret tyder på at svaret er mye nærmere «ja» enn «nei». Seminarinnleggene kan lastes ned her:

Byvekstavtaler og byutviklingsavtaler – Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hva ønsker Oslo seg fra byens statlige aktører? – Anders Ø. Røberg-Larsen (Ap), Byrådssekretær, Oslo kommune 

Har Norge de verktøyene som trengs for en helhetlig og bærekraftig planlegging – i og rundt byene?  – Gro Sandkjær Hanssen, forsker NIBR

Staten som innsigelsesmyndighet. Et forutsigbart rammeverk eller et inkonsekvent styringssystem? – Sigrid Stokstad, forsker NIBR

Også Transportøkonomisk institutts analyser og kommentarer til Nasjonal Transportplan tyder på at Staten har betydelige problemer med å følge opp sine egne mål for klimapolitikken og samfunnsøkonomien.

Se innlegget Transportpolitikk med store ord og svakt faglig grunnlag på bullby.net.

Hvordan vil politikerne løse disse styringsutfordringene – eller mener de at markedet vil løse det meste av samfunnsmålene?