Oslo kommunes prosjekt for bilfritt byliv omfatter bare den vestre delen av byens sentrumsområde. I tråd med vanlig praksis i Oslopolitikken, synes politikerne å mene at utfordringene med biltrafikk og bymiljø er mindre akutte i sentrum øst med Grønland og Bjørvika.

For et år siden var det mediestorm omkring det nye Oslo-byrådets mål om å lage et «bilfritt» Oslo sentrum i løpet av valgperioden 2015-19. Og protestene fra opposisjonen, handelsstanden og mange andre, var sterke.  Selv om dette er en standard løsning i europeiske bysentra, slik jeg skrev i et innlegg i Aftenposten og her på nettsiden.

En svært lesverdig og enda syrligere kommentar til hysteriet, kom fra Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad under overskriften «Hallusinasjoner i hovedstaden».

Allerede et år etterpå er stridsøksene begravet. Det henger sammen med at byrådet har tatt saken fra ideologiske mål til en trinnvis og pragmatisk gjennomføring. Nå får det konkrete løsningsforslaget tilslutning og jubel fra både opposisjon og handelsstand, slik Aftenposten beskriver saken. Aftenpostens leder konstaterer at dette er en god plan for Oslo.

Les mer om prosjektet «Bilfritt byliv» på Oslo kommunes nettsider.

Kanskje det er lurt at politikere og folk flest søker flere råd hos folk med litt kunnskap om saksfeltene før de låser sine standpunkter i spørsmål om samferdsel og byutvikling? Alle gode råd trenger ikke å være dyre.

Bjørvika-Grønland og nett for trikk og buss bør tas med i trafikkplan sentrum

En viktig årsak til at kritikken mot det bilfrie sentrum er forstummet, er at planområdet er redusert i forhold til det som først ble antydet, og at flere forstår at området naturligvis ikke vil være hermetisk lukket for motorkjøretøyer.

På den annen side gjenstår det mye før de sentrale deler av Oslo har et trafikksystem verdig en by som vil være ledende i bærekraftig byutvikling. Blant annet er den nye bydelen i Bjørvika ikke med i planen, selv om den har mange dårlig løste konflikter mellom biltrafikk, kollektivtransport og sykkel. Det er heller ikke klarlagt hva som skal bli fremtidens løsninger for buss og trikk gjennom Oslo sentrum.

Dette er ikke første gangen at det er Vestkanten av Oslo sentrum som først skal løftes videre miljømessig. Mens sentrum Øst inntil videre holdes utenfor det «bilfrie bylivet». At det rødgrønne byrådet fortsetter denne tradisjonelle skjevfordelingen av godene i byens trafikksystem og gatebruk, er ganske oppsiktsvekkende!

Jeg foreslår at interesserte kikker litt på et hefte som Truls Lange i Civitas og jeg var med på å lage for 15 år siden. Det kan lastes ned her:

«Om ikke her, hvor skal det da bli mulig?» Et innspill til Bjørvika som mønsterby for effektiv, miljøvennlig transport.

I likhet med mange andre utredninger har heftet trolig blitt borte i administrasjonens skuffer. Alt i dette innspillet er ikke like aktuelt i dag. Men de foreslåtte løsningsprinsippene for trafikken sentralt i Oslo synes å passe bedre med de politiske målene for den bærekraftige byen enn det trafikksystemet vi nå har i Bjørvika og Oslo sentrum.

Og husk: Oslo trenger ikke å oppfinne kruttet for å få til et miljøløft for byens sentrum. Vi kommer langt ved å holde fast ved hovedmålet, tenke samtidig på mange trafikk-ting, og lære av andre byers erfaringer.