Invitasjon til debatt

81 prosent av landets befolkning bor i byer og tettsteder, og hvordan disse områdene utvikles påvirker sterkt folks levekår, klima- og miljøkonsekvenser og landets økonomi. Likevel er det  sjelden at stortingspolitikere diskuterer byutvikling og bypolitikk. Mange statlige beslutninger tas uten at hensynet til byutviklingen står sentralt, og statlige muligheter til å styre byutviklingen i ønsket retning blir ofte neglisjert.

Bull vil i tiden frem til stortingsvalget 2017 forsøke å skape offentlig debatt om bypolitikk og byutviklingsspørsmål, med vekt på hva Stortinget og regjeringen kan og bør bestemme. Foreløpig vil vi ta opp følgende tre tema til diskusjon

  • Levende bysentrum og lokalsentre framfor kjøpesentre ved hovedveiene
  • Regional samordning av byvekst og lokalisering framfor statlig sektorstyring og kommunalt planmonopol – samordnet areal- og transportpolitikk
  • Bolig- og områdeutvikling ut fra folks behov fremfor eiendomsutviklernes interesser

Velkommen til å delta i debatten; og gjerne også om andre byutviklingsspørsmål i konkrete byer og regioner. Gå bare inn på «Debatt» på toppmenyen og se hvordan du kan gjøre det. Og følg med på nettsiden gjennom å registrere din epostadresse nederst i sidemenyen til høyre.