For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Ta vare på de gående – de er byens viktigste trafikanter

Gående må få trygge fortauer.  Samferdselsmyndighetenes  revisjon av regelverket må bidra til bedre fremkommelighet og trygghet for fotgjengerne. El-sparkesykler og annen mikromobilitet må vike for gående i trafikksystemet.

For å oppnå dette, må også syklister og andre lette individuelle kjøretøyer få bedre plass i trafikksystemet og et mer helhetlig regelverk.

Rammebetingelsene for lette kjøretøyer og ny teknologi må fremme samfunnets mål for helse, klima, lokalmiljø og samfunnsøkonomi. Byenes offentlige rom må ikke bli en arena for uregulert kamp mellom store internasjonale utleieaktører.

Dette er hovedpoeng i Bullbys høringsuttalelse om nye regler for små elektriske kjøretøyer som Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet arbeider med.

Her kan du lese Bullbys faglige grunnlag med innspill til regelverket som kan gi en ny og forsterket transportpolitikk til fordel for de mest miljøvennlige og samfunnsnyttige, myke trafikantene i byområdene.

Vi håper myndighetene og Samferdselsminister Knut Arild Hareide benytter anledning til å rydde opp og sette transportpolitikken på rett kurs. Støtt saken ved å melde dine/deres synspunkter på Vegvesenets høringsside.

4 kommentarer

 1. Lars Krogh

  Onsdag 3. februar har TOI et «Forsker til lunsj»-arrangement der forsker Katrine Karlsen vil snakke om «Parkeringsstativ og oppmalte p-plasser for el-sparkesykler: Har det en effekt?». Møtet er åpent og foregår via Teams.

  Meld deg på via denne lenken: https://www.toi.no/forsker-til-lunsj/

  «Forsker til lunsj»-arrangementene fra tidligere kan også sees via den samme lenken.

 2. Lars Krogh

  Oslos sentrale eldreråd gav den 27.1.21 et innspill til planprogrammet for kommuneplanens arealdel (https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021014386&fileid=9442712) der de peker på at: «Rådet mener også at det bør prioriteres delte gang- og sykkelstier, gjerne delt fysisk, for å sikre at alle som går der kan ferdes trygt. Eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan ha begrenset mulighet til å flytte seg raskt unna dersom det kommer syklister og sparkesykler på gangstier.»

 3. Gustav Nielsen

  Saken er nå tatt inn som debattinnlegg i Samferdsel: https://samferdsel.toi.no/meninger/gaende-er-byens-viktigste-trafikanter-article34800-677.html
  Da når den trolig også frem til politikerne i Samferdselsdepartementet og på Stortinget. Vi håper at flere støtter saken ved å si sin mening til høringen hos Statens vegvesen (se lenke i innlegget over).

 4. Nettredaksjonen

  Forum for byutvikling og bytransport har et relevant seminar på nettet 13.12.2 fra kl 9-12: Kommunale gåstrategier og kvalitativ metodikk for vurdering av sykkelvennlighet: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov.

  https://www.toi.no/bybyforum/neste-seminar/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *